coshologo

შრომის უსაფრთხოების ორგანიზაციების კონფედერაციის დაფუძნების ანონსი

საქართველოში შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით, სასწავლო, საექსპერტო და საკონსულტაციო საქმიანობების განმახორციელებელმა ორგანიზაციებმა, გამართეს სამუშაო შეხვედრა, რა დროსაც მოხდა პოზიციებისა და გეგმების შეჯერება-შეთანხმება და საორგანიზაციო საკითხების განხილვა. დაიგეგმა უახლოეს პერიოდში კონფედერაციის დამფუძნებელი კრების გამართვა და სარეგისტრაციო-სამართლებრივი ქმედებების განხორციელება.

შრომის უსაფრთხოების სფეროს წამყვანმა 11-მა ორგანიზაციამ გაერთიანება – შრომის უსაფრთხოების ორგანიზაციების კონფედერაცია შექმნეს

შრომის უსაფრთხოების სფეროს წამყვანმა 11-მა ორგანიზაციამ გაერთიანება – შრომის უსაფრთხოების ორგანიზაციების კონფედერაცია შექმნეს. კონფედერაციის ძირითად მიზანს წარმოადგენს წერვრთა უფლებების დაცვა, მათი ინტერესების ლობირება, საკონსულტაციო და საგანმანათლებლო საქმიანაობის განხორციელება. დამფუძნებელი ორგანიზაციები: ა(ა)იპ – საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია ა(ა)იპ – საქართველოს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის ასოციაცია შპს საფკო შპს უსაფრთხოების აკადემია შპს […]

კონფედერაციის საჯარო მიმართვა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და მთავრობას

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს ქალბატონ ეკატერინე ტიკარაძეს, ასლი: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას, ასლი: ბიზნესომბუდსმენს   შრომის უსაფრთხოების ორგანიზაციების კონფედერაციის საჯარო მიმართვა ქალბატონო ეკატერინე, როგორც თქვენთვის ცნობილია, უკვე მეექვსე თვეა საქართველოში შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა გადამზადების პროგრამის განხორციელება სასწავლო ორგანიზაციების მიერ, ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით შეჩერებულია. ამ ხნის განმავლობაში, კონფედარაციაში გაერთიანებული შრომის უსაფრთხოების […]

დარგობრივი კომიტეტების შექმნა

შრომის უსაფრთხოების ორგანიზაციების კონფედერაციაში დარგობრივი კომიტეტები შეიქმნა, რომელშიც ფიზიკური პირები – შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის სპეციალისტები ერთიანდებიან. კომიტეტები იმუშავებენ შესაბამისი მიმართულებით, სფეროში არსებულ პრობლემატიკაზე, რეკომენდაციებზე, რეგულაციებსა და სხვა აქტუალურ თემებზე. დარგობრივი კომიტეტები: მშენებლობის კომიტეტი სამთომოპოვებითი და მძიმე მრეწველობის კომიტეტი ნავთობისა და გაზის კომიტეტი სამედიცინო სფეროს კომიტეტი აგრარული სექტორის კომიტეტი დამამუშავებელი მრეწველობის კომიტეტი განათლების კომიტეტი […]

ვებინარი HACCP სტანდარტის დანერგვის შესახებ ჰორეკა ინდუსტრიაში

მ.წ. 10 ივნისს CoSHO – ს წევრებისთვის გაიმართება ვებინარი HACCP სტანდარტის დანერგვის შესახებ ჰორეკა ინდუსტრიაში. ვებინარზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: HACCP საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემის მიმოხილვა; HACCP სტანდარტის დანერგვა და კონტროლი სტანდარტის დანერგვის მნიშვნელობა და დადებითი მხარეები; საკანონმდებლო რეგულაციები და მოთხოვნები. თემას გაუძღვებიან: მასერტიფიცირებელი კომპანია ევროსერტის დირექტორი ლაშა თვალაბეიშვილი და კვების წარმოების […]

შრომითი ურთიერთობებისა და შრომის უსაფრთხოების საკითხების საპარლამენტო განხილვა

CoSHO -ს პრეზიდენტი, ბატონი თორნიკე თოდრია „ეკონომიკური პოლიტიკის ადვოკატირების კოალიციის“ (EPAC) მიერ მიწვეული იყო პარლამენში ორგანიზებულ საკომიტეტო განხილვაზე. შეხვედრა გაიმართა დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ეგიდით. თავის მოხსენებაში CoSHO-ს პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა შრომის უსაფრთხოების სფეროში არსებულ 3 ძირითად პრობლემაზე: სფეროს მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის სიმწირე, კერძოდ კი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების – ევროპული შრომის […]

შრომის ინსპექციის სამართლებრივი აქტების მოქმედებისა და გასაჩივრების წესი

ტრენინგი “შრომის ინსპექციის სამართლებრივი აქტების მოქმედებისა და გასაჩივრების წესი” ეხება შემდეგ საკითხებს: სამუშაოს შეჩერების ოქმი; ადმინისტრაციული სახდელის – გაფრთხილების ოქმი; ადმინისტრაციული სახდელის – ჯარიმის ოქმი; შემოწმების აქტის არსი; ადმინისტრაციული სახდელის ოქმების გასაჩივრების წესები და ვადები ტრენინგი ჩატარდება 9 ივნისს, 19:00 საათზე. ტრენინგს გაუძღვება საჯარო მმართველობის დოქტორი შრომის უსაფრთხოებაში ირაკლი არაბიძე. ხანგრძლივობა – 90 წუთი.   […]

შრომის სამართლებრივი საკითხების ასახვა კომპანიაში შრომის უსაფრთხოების მდგომარეობაზე

ტრენინგის მიზანია კომპანიაში შრომის უსაფრთხოების მდგომარეობის გაანალიზება ეფექტური ღონისძიებების განსახორციელებლად და განკუთვნილია კომპანიების შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისათვის, ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისათვის, იურისტებისათვის, ტექნიკური მენეჯერებისათვის, კომპანიის სხვა ხელმძღვანელებისათვის.   ტრენინგის შედეგად მიღებული ცოდნა, ინფორმაცია და კომპეტენციები: გაანალიზდება შრომის კანონმდებლობის გამოწვევები შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შედეგად, ასევე საქართველოს კანონქვემდებარე აქტებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისობის უზრუნველყოფა კომპანიის შრომის პოლიტიკაში, შიდა […]

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

ტრენინგი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიც არის შრომისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის აქტუალური საკითხები, ფსიქო-სოციალური რისკ-ფაქტორები, ტრენინგის მიზანია მენეჯმენტის წარმომადგენლებს, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებს და ადამიანური რესურსის მართვაში ჩართულ სპეციალისტებს გააცნოს ის ფსიქოლოგიური მექანიზმები, რომლებიც ორგანიზაციაში წარმოადგენს ადამიანის ქცევის საფუძველს, რომელიც, თავის მხრივ, დაეხმარება მათ სამუშაო ადგილზე წარმოქმნილი პრაქტიკული პრობლემებისა თუ გამოწვევების დაძლევაში.   ტრენინგის თემატიკა: – ფსიქოლოგია […]

პროაქტიური და რეაქტიური პროცესები, კომუნიკაციის საშუალებები და მიზნები

ტრენინგი “პროაქტიური და რეაქტიური პროცესები, კომუნიკაციის საშუალებები და მიზნები” განკუთვნილია კომპანიების მენეჯმენტის წარმომადგენლებისათვის და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისათვის და მოიცავს შემდეგ თემატიკას:   – ინფორმაციის მოძიების და შეგროვების კულტურა, ადმინისტრირება და დელეგირება – კომუნიკაციის საშუალებები და სამიზნე ჯგუფები – კომუნიკაციის შედეგების ეფექტურობის გაზომვა – ჩავარდნების გამოსწორების გეგმა.   ტრენერი: დავით თხელიძე – შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი, SAFCO-ს […]

Don`t copy text!